Polska, oraz pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, mają obowiązek wprowadzenia do swojego prawodawstwa, tzw. dyrektywy work-life balance. Ma to się odbyć m.in. poprzez uchwalenie ustawy zmieniającej kodeks pracy. Kraje mają obowiązek dokonania tego do 2 sierpnia 2022 roku. Co to jest dyrektywa work-life balance? Jakie zmiany w prawie pracy wywoła? Opisujemy w tym artykule. Co…

logo-footer