Dziedziczenie ustawowe jest formą dziedziczenia, która ma miejsce, jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu. W Polsce do takiego ustalenia kręgu spadkobierców dochodzi w około 90% wszystkich spraw. Na podstawie kodeksu cywilnego możemy jasno ustalić, w jakich częściach dziedziczyć będą najbliżsi spadkodawcy bądź ewentualnie inne podmioty i wytyczne prawne wcale nie muszą zgadzać się w wolą spadkodawcy….

Jak rozumieć wysokość zachowku? Pojęcie wysokości zachowku może być rozumiane na dwa sposoby: jako wysokość ułamka należnego w majątku spadkodawcy, jako konkretna kwota zachowku należnego do zapłaty (dobrowolnie lub na skutek wyroku sądu). Aby obliczyć wysokość zachowku (rozumianego jako wysokość kwoty należnej do zapłaty), należy dokonać kilku operacji szczegółowo uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego. Wysokość udziału w…

Spadek pociąga za sobą prawa oraz obowiązki majątkowe, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na najbliższe spokrewnione z nim osoby. Zazwyczaj otrzymanie spadku następuje automatycznie, jednak w niektórych sytuacjach sprawa może być bardziej skomplikowana pod względem prawnym. Spadek z prawnego punktu widzenia Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci…

Nie każdy pozostawia po sobie ostatnią wolę, tj. testament, czyli dokument, w którym dana osoba decyduje, jak ma być dziedziczony jej majątek po śmierci. Nie wszyscy w ogóle biorą pod uwagę jego przygotowanie, a często zdarza się tak, że nagła śmierć uniemożliwia uporządkowanie spraw majątkowych. Jak przebiega postępowanie spadkowe, gdy zmarły nie pozostawił testamentu? Jak…

  Co to jest dziedziczenie ustawowe? Kiedy możemy mówić o dziedziczeniu ustawowym? Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego? W niniejszym wpisie odpowiadamy na te oraz szereg innych pytań i wątpliwości, z jakimi klienci zgłaszają się do naszej kancelarii. Dziedziczenie ustawowe – co to jest dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe jest jedną z form dziedziczenia zgodnego z…

logo-footer