Spadek po rodzicach, czy spadek po ojcu lub matce, nabywa się z chwilą śmierci rodzica – jest moment otwarcia spadku. Formalne nabycie spadku musi jednak odbyć się przed sądem lub u notariusza i polega na złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku. Termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy i biegnie od otwarcia spadku (chwila…

W jakiej kolejności dziedziczy dziecko? W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje…

Zwykle po śmierci rodziców stajemy przed koniecznością uporządkowania ich spraw finansowych, w tym również spadkowych. W związku z tym mogą pojawić się wątpliwości, jakie kroki należy podjąć, aby dokonać podziału majątku, na przykład po śmierci ojca. Przepisy związane z postępowaniem spadkowym znajdziemy w kodeksie cywilnym oraz w kodeksie postępowania cywilnego. Procedurę podziału majątku po śmierci…

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza dotyczy zarówno aktywów przejmowanych po zmarłej osobie, jak i długów, które po sobie pozostawiła. W praktyce oznacza to, że nie mamy możliwości przejąć wyłącznie kosztowności czy gotówki, lecz również długi zmarłego, jeśli ten posiadał takowe. Co istotne, wartość przejmowanych długów nie może przekroczyć wartości aktywów. Co warto wiedzieć o spadku z…

  Co to jest dziedziczenie ustawowe? Kiedy możemy mówić o dziedziczeniu ustawowym? Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego? W niniejszym wpisie odpowiadamy na te oraz szereg innych pytań i wątpliwości, z jakimi klienci zgłaszają się do naszej kancelarii. Dziedziczenie ustawowe – co to jest dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe jest jedną z form dziedziczenia zgodnego z…

We wcześniej publikowanych artykułach na naszej stronie informowaliśmy m.in. o dziedziczeniu długów, zrzeczeniu się dziedziczenia czy też wpływie rozdzielności majątkowej na dziedziczenie. Dziedziczenie umożliwia spadkobiercy lub spadkobiercom nabywanie określonych praw i obowiązków majątkowych. Jak się natomiast ma sytuacja dotycząca… dziedziczenia emerytury? Odpowiadamy. Dziedziczenie emerytury. Czy można odziedziczyć emeryturę? W skrócie – tak. W Polsce istnieje…

Jak i czy intercyza wpływa na sprawy związane z dziedziczeniem? Czy podpisanie intercyzy wyłącza jednego z małżonków z grona spadkobierców? W artykule „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie” odpowiadamy na te pytania. Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie. Co to jest rozdzielność majątkowa? Rozdzielnością majątkową nazywamy umowę, jaką zwierają małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Dzięki niej…

Co to jest i na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia? Jakie są różnice między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku? Jak wygląda procedura zrzeczenia się dziedziczenia? Czy dotyczy to także dzieci, wnuków, prawnuków (czyli zstępnych, a więc osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej). Odpowiadamy na te pytania w niniejszym artykule. Zrzeczenie się dziedziczenia. Co…

logo-footer