Co to jest dziedziczenie ustawowe? Kiedy możemy mówić o dziedziczeniu ustawowym? Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego? W niniejszym wpisie odpowiadamy na te oraz szereg innych pytań i wątpliwości, z jakimi klienci zgłaszają się do naszej kancelarii. Dziedziczenie ustawowe – co to jest dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe jest jedną z form dziedziczenia zgodnego z…

We wcześniej publikowanych artykułach na naszej stronie informowaliśmy m.in. o dziedziczeniu długów, zrzeczeniu się dziedziczenia czy też wpływie rozdzielności majątkowej na dziedziczenie. Dziedziczenie umożliwia spadkobiercy lub spadkobiercom nabywanie określonych praw i obowiązków majątkowych. Jak się natomiast ma sytuacja dotycząca… dziedziczenia emerytury? Odpowiadamy. Dziedziczenie emerytury. Czy można odziedziczyć emeryturę? W skrócie – tak. W Polsce istnieje…

Jak i czy intercyza wpływa na sprawy związane z dziedziczeniem? Czy podpisanie intercyzy wyłącza jednego z małżonków z grona spadkobierców? W artykule „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie” odpowiadamy na te pytania. Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie. Co to jest rozdzielność majątkowa? Rozdzielnością majątkową nazywamy umowę, jaką zwierają małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Dzięki niej…

Co to jest i na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia? Jakie są różnice między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku? Jak wygląda procedura zrzeczenia się dziedziczenia? Czy dotyczy to także dzieci, wnuków, prawnuków (czyli zstępnych, a więc osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej). Odpowiadamy na te pytania w niniejszym artykule. Zrzeczenie się dziedziczenia. Co…

logo-footer