Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.). Niniejszy artykuł dotyczy przyłączenia odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW, to jest innych instalacji niż mikro instalacje.  1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do…

Bezsprzecznie jednym z podstawowych systemów wsparcia dla źródeł produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, są aukcje OZE, organizowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warto wskazać, czym w ogóle jest przedmiotowa aukcja. Mianowicie, przedmiotem aukcji jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii i wprowadzonej do sieci przez wytwórców energii z OZE. W…

Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy przedstawia kilka podstawowych obowiązków, nałożonych na przedsiębiorcę zajmującego się wytwarzaniem energii odnawialnej. Przedsiębiorca, który chce rozpocząć działalność w tym zakresie powinien: spełnić warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub cieplnej uzyskać koncesje na wytwarzanie energii (obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającej na wytwarzaniu energii cieplnej w źródłach nieprzekraczających mocy do…

Chcesz rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii odnawialnej? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy podpowie Ci jak zacząć.  Pierwszym krokiem do wytwarzania energii odnawialnej, jest wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność polegająca na wytwarzaniu energii odnawialnej może być prowadzona w dowolnej formie to znaczy, że może to być działalność: nierejestrowa – która nie wymaga uzyskania koncesji,…

logo-footer