Stare przysłowie mówi: „Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki”. Niestety, potwierdza się ono wielokrotnie w codziennym życiu. Nie chcemy jednak zniechęcać przed wspólnym wchodzeniem w biznes. Czasami jest to opłacalne, bazujące na wymienności  wiedzy, kontaktów, umiejętności, minimalizujące kapitał wniesiony na potrzeby działalności firmy. Wypada zatem inaczej zadać pytanie. Rozpad spółki z powodu konfliktu wspólników w…

logo-footer