Według polskiego prawa władza rodzicielska przysługuje oboju rodzicom, niezależnie od tego, czy zawarli  ze sobą związek małżeński, czy też nie. W sytuacjach, gdy dobro dziecka jest zagrożone lub zaistniały przeszkody utrudniające właściwe wywiązywanie się z roli rodzica, sąd może ograniczyć władzę rodzicielską. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest zbiorem praw i obowiązków, które…

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice mają względem swojego dziecka określone prawa i obowiązki, z których muszą się wywiązywać, sprawując władzę rodzicielską. Wygasa ona wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. W przypadku rażących zaniechań ze strony jednego czy obojga rodziców, może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Jest to jedna z najbardziej dolegliwych instytucji w…

Za władzę rodzicielską uznaje się prawa i obowiązki obojga rodziców względem ich dziecka. Władza rodzicielska przysługuje ojcu i matce w jednakowym stopniu. Najważniejszym kryterium oceny wykonywania władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka. Władza rodzicielska – główne prawa i obowiązki rodziców Do głównych praw i obowiązków rodziców, wynikających z władzy rodzicielskiej należą: – troska o fizyczny i…

Czas pandemii, a zwłaszcza lockdownu, jest wielkim testem dla małżeństw.  Pary, które dotychczas większość dnia spędzały w pracy, nagle zostały zamknięte w domach z drugą połówką. Stałe napięcie, związane z sytuacją epidemiologiczną, jak również ekonomiczną, nie pomaga. W ostatnim czasie do Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy zgłaszają się klienci, chcąc ustalić jak wygląda rozwód w czasach…

Jak obliczyć wysokość alimentów? Jest to ważny i często poruszany problem. Kluczowymi parametrami wpływającymi na obciążenia finansowe są tutaj usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak również sytuacja zarobkowa i majątkowa rodzica, który będzie zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego. Wysokość alimentów jest zatem indywidualną sprawą. Uzyskanie alimentów – krok po kroku Na wstępie należy obliczyć koszty miesięczne utrzymania dziecka….

Najczęstszymi i bezkonfliktowymi sposobami na ustalenie ojcostwa jest domniemanie ojcostwa męża matki dziecka lub też poprzez uznanie dziecka przez ojca. Czasami jednak sytuacja jest bardziej złożona. Jak wtedy wygląda sposób ustalenia ojcostwa? Kto może rozpocząć sądową procedurę ustalenia ojcostwa? Ustalenie ojcostwa – domniemanie ojcostwa i uznanie dziecka Domniemanie ojcostwa. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym…

Formalna separacja, chociaż nie oznacza zakończenia małżeństwa, podobnie jak rozwód wymaga od małżonka lub małżonków złożenia pozwu w odpowiednim do ich miejsca zamieszkania wydziale cywilnym sądu okręgowego. Kto może złożyć pozew o separację? – pozew o separację mogą złożyć oboje małżonkowie na zgodny wniosek; – pozew o separację może złożyć jeden z małżonków, który nie…

Czas pandemii, a zwłaszcza lockdownu, jest wielkim testem dla małżeństw.  Pary, które dotychczas większość dnia spędzały w pracy, nagle zostały zamknięte w domach z drugą połówką. Stałe napięcie, związane z sytuacją epidemiologiczną, jak również ekonomiczną, nie pomaga. W ostatnim czasie do Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy zgłaszają się klienci, chcąc ustalić jak wygląda rozwód w czasach…

Rozwód następuje w sytuacji, gdy więź duchowa, fizyczna i ekonomiczna między mężem a żoną przestaje istnieć i taka sytuacja jest nieodwracalna (tzw. trwałość rozkładu pożycia). Jakie są rodzaje rozwodu? Co musi zawierać pozew o rozwód? Rozwód bez orzekania o winie i rozwód z orzekaniem o winie Sąd może orzec: – rozwód bez orzekania o winie;…

Rozwiązanie związku małżeńskiego może nastąpić przez rozwód. Według polskiego prawa sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie lub rozwód z orzeczeniem o winie. W drugim przypadku za winnego uznany może być jeden z małżonków lub oboje. Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie należy pamiętać o odpowiednim udowodnieniu takiego stanu. Same twierdzenia małżonka…

Page 1 of 21 2
logo-footer