Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości postanowienia umowne Umowy najmu/dzierżawy gruntu to jedne z najczęściej podpisywanych umów w działalności Nadleśnictw. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzają w imieniu Skarbu Państwa ogromnymi połaciami terenu, z którego niejednokrotnie chcą korzystać inne podmioty. O czym więc należy pamiętać tworząc taką umowę? W…

W pierwszej kolejności powinniśmy odróżnić poroże od tzw. „zrzutów poroża”, które popularnie nazywane są „rogami”. Zrzuty stanowią poroże jelenia lub sarny, które raz do roku gubią samce tych gatunków i jako element runa leśnego mogą stanowić własność znalazcy. Należy pamiętać, iż poszukiwanie jest zabronione w miejscach obarczonych stałym lub okresowym zakazem wstępu (art. 26 ustawy z…

logo-footer