Notarialny rejestr testamentów (NORT) został utworzony Uchwałą nr VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z 4 czerwca 2011 r. w celu ograniczenia ryzyka nieujawnienia testamentu lub ujawnienia go z opóźnieniem oraz ułatwienia ujawnienia testamentu po otwarciu spadku. NORT jest elektroniczną bazą danych, do której dostęp mają jedynie notariusze. W rejestrze przechowywane są informacje o testamentach sporządzonych w…

logo-footer