Pojęcia zwłoka i opóźnienie bardzo często występują w terminologii prawniczej. W obu przypadkach oznaczają niewykonanie zobowiązania w terminie określonym co do konkretnej czynności prawnej. Czym się różnią? Odpowiadamy na to pytanie w tym artykule. Zwłoka i opóźnienie w Kodeksie Cywilnym Terminy opóźnienie i zwłoka regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Określeń tych nie należy używać przemiennie. Uprawnienia…

logo-footer