Orzeczenie o niepełnosprawności? Orzeczenie o niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem, że osoba, której orzeczenie dotyczy jest osobą niepełnosprawną. Na jego podstawie można starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest podstawą do otrzymywania świadczeń finansowych, takich jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, specjalny zasiłek opiekuńczy. Kiedy można…

logo-footer