Nowa ustawa PZP wprowadziła liczne zmiany dotyczące składania i otwarcia ofert. Poniżej zostaną przedstawione różnice w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji. Termin otwarcia ofert Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zamawiający powinien dokonać otwarcia ofert. W poprzedniej ustawie PZP otwarcie ofert następowało w tym samym dniu co składanie ofert. Obecnie ustawodawca dopuszcza, aby miała to…

logo-footer