W komunikacie nr 45/2020 z 21 września 2020 r. Prezes URE poinformował o uzgodnionym harmonogramie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii planowanych do przeprowadzenia w roku 2020. Przedstawiony harmonogram wszystkich aukcji jest następujący:  Typ instalacji -art. 72 ust. 1 ustawy OZE Przedział mocy zainstalowanej elektrycznej – art. 73 ust. 4…

Kontynuujemy naszą ekspansję świadczenia usług prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Kancelaria Prawna Krzeszewski & Partnerzy udzieliła szerokiego wsparcia prawnego w bardzo dużej transakcji dotyczącej zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 56MW oraz gruntów, na których istnieją i będą realizowane kolejne farmy fotowoltaiczne. Przedmiotem transakcji jest nabycie źródeł fotowoltaicznych PV, jak…

logo-footer