Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia (art. 94 pkt. 5 Kodeksu pracy). Termin, miejsce i sposób wypłaty wynagrodzenia określone są w art. 85 i 86 k.p. Co więc w sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je w nieprawidłowej wysokości? Zgodnie z art. art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik może…

logo-footer