Wykonawca, który nie posiada oczekiwanych przez zamawiającego zasobów może skorzystać z zasobów udostępnionych mu przez podmiot trzeci. W jakich jednak przypadkach podmiot udostępniający zasoby musi być podwykonawcą? Poniżej przedstawiamy odpowiedź na zadane pytanie. Prawo zamówień publicznych. Warunki dla wykonawcy Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien spełniać warunki określone przez zamawiającego. Warunki te…

logo-footer