Farmy fotowoltaiczne zyskują na popularności. Budowa takiej farmy wymaga jednak wiedzy, wiąże się bowiem z realizacją kilku kwestii, niezbędnych do tego, żeby inwestycja była opłacalna. W niniejszym artykule opowiemy Państwu o procesie budowy – od pomysłu do kwestii końcowych. Jak zbudować farmę fotowoltaiczną? Lokalizacja Kluczem dla sukcesu inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, a w…

Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych w polskim rolnictwie Polsce jest ciągle fazie rozwoju. Branża otwiera się na nowe kierunki ekspansji, widząc w małych i dużych gospodarstwach rolnych duży potencjał do zagospodarowania. Wszelkie dostępne prognozy, wieszczą stały, znaczący wzrost ceny energii w najbliższych latach. Dotyczy to także gospodarstw rolnych. Panele słoneczne mogą być z powodzeniem montowane na wielu…

Jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju fotowoltaiki (PV) na świecie, jak i w Polsce. Według ekspertów, łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2018 r. wynosiła ok. 500 MW, a w maju 2019 r. przekroczyła 700 MW. Eksperci są zdania, iż Polska nie wykorzystuje potencjału branży fotowoltaicznej i w najbliższych latach rynek spodziewa się dalszego,…

Działalność regulowana to taka, której rozpoczęcie poprzedza spełnienie przez przedsiębiorcę warunków określonych przepisami prawa oraz uzyskanie przez niego wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej np. do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY O WPIS DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU Przedsiębiorca, który chce rozpocząć działalność, z zakresu działalności regulowanej np….

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji można wykonywać dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Rejestr prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wpisowi do rejestru podlega przedsiębiorca, który zamierza wytwarzać energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w ramach prowadzonej działalności, która jest…

Zgodnie z art.  221 kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tym samym nie może być uznana za konsumenta osoba prawna ani jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nie jest nim także osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej związanej bezpośrednio…

logo-footer