Coraz częściej do Nadleśnictw zgłaszane są prośby o wycinkę gałęzi lub nawet całych drzew, zwisających nad posesjami np. właścicieli domów jednorodzinnych lub działek rekreacyjnych. Takiego zgłoszenia na pewno nie powinno pozostawiać się bez reakcji, niemniej jednak każdorazowo należy rozważyć stan zdrowotny drzewa i realność zagrożenia. Czy jednak właściciel sąsiedniej nieruchomości może sam usunąć zwisające gałęzie?…

Jednostki Lasów Państwowych zarządzają w imieniu Skarbu Państwa również nieruchomościami, które wpisane są do rejestru zabytków. W konsekwencji mogą one być przedmiotem transakcji sprzedaży, której należy dokonywać w tym wypadku nie tylko w oparciu o przepisy ustawy o lasach, ale również ustawy o gospodarce nieruchomościami – przewidującej specjalną bonifikatę. Jest to jedno z odstępstw od…

W Polsce niewątpliwie dominują lasy będące własnością Skarbu Państwa. Jednakże sporo terenów leśnych znajduje się też w rękach prywatnych. Zgodnie z ustawa o lasach – nadzór nad gospodarką leśną prowadzoną w tych lasach sprawują starostowie, którzy jednak w drodze porozumienia, mogą powierzyć prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właściwemu miejscowo Nadleśniczemu. Bardzo często przedmiotem takiego powierzenia…

Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości postanowienia umowne Umowy najmu/dzierżawy gruntu to jedne z najczęściej podpisywanych umów w działalności Nadleśnictw. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzają w imieniu Skarbu Państwa ogromnymi połaciami terenu, z którego niejednokrotnie chcą korzystać inne podmioty. O czym więc należy pamiętać tworząc taką umowę? W…

W pierwszej kolejności powinniśmy odróżnić poroże od tzw. „zrzutów poroża”, które popularnie nazywane są „rogami”. Zrzuty stanowią poroże jelenia lub sarny, które raz do roku gubią samce tych gatunków i jako element runa leśnego mogą stanowić własność znalazcy. Należy pamiętać, iż poszukiwanie jest zabronione w miejscach obarczonych stałym lub okresowym zakazem wstępu (art. 26 ustawy z…

Okazuje się, iż grzybobranie jest latem tak powszechnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, iż tratuje się je niemalże jak sport narodowy? Zapaleni grzybiarze zabierają nad ranem swoje ulubione koszyki wiklinowe, wygodne obuwie, pozytywny nastrój i wyruszają na podbój lasu, aby za jakiś czas rozkoszować się smakiem niepowtarzalnej, domowej zupy grzybowej. Ale czy aby na pewno…

W sytuacji gdy chcemy wyłączyć grunt z produkcji leśnej należy pamiętać o obowiązujących normach prawnych. Ich naruszenie może spowodować nałożenie na właściciela działki surowych i dotkliwych kar administracyjnych. Wyłączenie z produkcji leśnej – na co uważać? Jakie kary? Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z…

logo-footer