Ustawa zmieniająca od 1 czerwca 2021 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450) wprowadziła szereg głośnych zmian, które mają zastosowanie zarówno do kierowców jak i pieszych. Poniżej opisujemy aktualne przepisy. Prawo o ruchu drogowym. Przechodzenie przez jezdnię – kto ma pierwszeństwo? Znowelizowane przepisy doprecyzowują, że pieszy ma pierwszeństwo nie tylko kiedy…

logo-footer