W związku z pojawieniem się pomysłu nad wprowadzeniem zmian w kodeksie cywilnym polegających na wprowadzeniu nowego ograniczonego prawa rzeczowego na cudzej nieruchomości tzw. własności warstwowej, postanowiliśmy wyjaśnić na czym polegać miałaby zmiana. Co to jest tzw. własność warstwowa? Jest to nowa instytucja prawa cywilnego znana w innych Państwach na zachodzie Europy np. Niemczech czy Francji,…

logo-footer