Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym kobieta i mężczyzna zawierając związek małżeńskich tworzą wspólność majątkową. Oznacza to, że ustawowo zarówno mąż i żona na równi dysponują wspólnym majątkiem, niezależnie od wkładów finansowych (nie ma udziałów). Odstępstwem od tego może być rozdzielność majątkowa oraz inne formy intercyzy. W tym artykule omówimy rozdzielność majątkową, dzięki której…

logo-footer