Spadek po rodzicach, czy spadek po ojcu lub matce, nabywa się z chwilą śmierci rodzica – jest moment otwarcia spadku. Formalne nabycie spadku musi jednak odbyć się przed sądem lub u notariusza i polega na złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku. Termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy i biegnie od otwarcia spadku (chwila…

Zwykle po śmierci rodziców stajemy przed koniecznością uporządkowania ich spraw finansowych, w tym również spadkowych. W związku z tym mogą pojawić się wątpliwości, jakie kroki należy podjąć, aby dokonać podziału majątku, na przykład po śmierci ojca. Przepisy związane z postępowaniem spadkowym znajdziemy w kodeksie cywilnym oraz w kodeksie postępowania cywilnego. Procedurę podziału majątku po śmierci…

logo-footer