Podatek od spadków i darowizn muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny. Podatek ten należy uiścić, gdy wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku – dla spadków i darowizn. W 2022 roku w związku z brakiem oficjalnego komunikatu o zmianie wysokości kwoty wolnej oraz wysokości podatku, wszystko wskazuje na to, że…

Spadek pociąga za sobą prawa oraz obowiązki majątkowe, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na najbliższe spokrewnione z nim osoby. Zazwyczaj otrzymanie spadku następuje automatycznie, jednak w niektórych sytuacjach sprawa może być bardziej skomplikowana pod względem prawnym. Spadek z prawnego punktu widzenia Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci…

Na czym polega przyjęcie lub odrzuceniu spadku? Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek z mocy samego prawa. Aby nabyć spadek nie trzeba wcześniej składać oświadczenia o przyjęciu spadku. Nie jest ono jednak definitywne, dlatego w określonym terminie można złożyć stosowne oświadczenie co do spadku. W myśl art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca ma trzy możliwości co zrobić ze…

Nabycie spadku wiąże się z wieloma formalnościami, których musisz dopilnować. Nie wystarczy jedynie oświadczyć, że przyjmujesz majątek po zmarłym. Co więcej, nawet podjęcie dalszych kroków, czyli stwierdzenie nabycia spadku, zwykle nie oznacza zakończenia postępowania. Co w takim razie musisz zrobić, by w pełni uregulować sprawy spadkowe? Co to jest spadek? Przed omówieniem kolejnych etapów, które…

W sytuacji, gdy uprawniony do spadku odrzuci spadek w całości wówczas spadek przechodzi na zstępnych, którymi są dzieci. Dziecko, jeżeli jest małoletnie, to nie może samodzielnie złożyć oświadczenia o zrzeczeniu się spadku. W sprawach o odrzucenie spadku dziecko może reprezentować rodzic. Rodzic dziecka, aby móc złożyć w jego imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku, powinien jako jego…

Spadkobierca, który wie, że spadkodawca pozostawił w spadku zadłużony majątek może ten spadek odrzucić. Podejmując decyzję o odrzuceniu spadku, spadkobierca powinien mieć świadomość, że nie odziedziczy po spadkodawcy żadnych długów, ale także żadnego majątku. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.  Zasadę odrzucenia spadku reguluje ustawa z dnia…

Kodeks cywilny reguluje zasady wspólności majątku spadkowego i działu spadku. Czym jest dział spadku? Istota działu spadku Często po jednym spadkobiercy dziedziczy kilka osób. Jeśli spadek przypada kilku spadkobiercom, co do wspólności majątku spadkowego stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Oznacza to, że takich kilku spadkobierców staje się współspadkobiercami. Istnieje między nimi…

Jak i czy intercyza wpływa na sprawy związane z dziedziczeniem? Czy podpisanie intercyzy wyłącza jednego z małżonków z grona spadkobierców? W artykule „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie” odpowiadamy na te pytania. Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie. Co to jest rozdzielność majątkowa? Rozdzielnością majątkową nazywamy umowę, jaką zwierają małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Dzięki niej…

Co to jest i na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia? Jakie są różnice między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku? Jak wygląda procedura zrzeczenia się dziedziczenia? Czy dotyczy to także dzieci, wnuków, prawnuków (czyli zstępnych, a więc osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej). Odpowiadamy na te pytania w niniejszym artykule. Zrzeczenie się dziedziczenia. Co…

Dług jest prawdziwą zmorą większości ludzi. Potwierdzają to statystyki. Pytania typu: „Jak radzić sobie z długami?” czy też „Jak wyjść z długów?” są bardzo popularnymi hasłami wyszukiwanymi w Google. Dług jest wynikiem naszych działań (zamierzonych lub nie). Co jednak, gdy musimy spłacać długi, które są efektem postępowania osoby, po której odziedziczymy spadek? Czy można powiedzieć…

Page 1 of 21 2
logo-footer