Jeżeli planujemy zapisać nieruchomość (mieszkanie) w testamencie określonej osobie nie będącej spadkobiercą ustawowym lub testamentowym, to bardzo skutecznym rozwiązaniem jest skorzystanie z instytucji zapisu windykacyjnego. Ze względu na istotne skutki prawne jakie wywołuje może zostać zawarty jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Istotą zapisu windykacyjnego jest to, że z chwilą otwarcia spadku (śmierci…

W niniejszym artykule wyjaśniliśmy, czym jest zapis testamentowy oraz jakie są podstawowe różnice pomiędzy zapisem zwykłym a zapisem windykacyjnym. Poniżej przybliżymy instytucję zapisu windykacyjnego. Za pomocą zapisu windykacyjnego spadkodawca może rozporządzić majątkiem poprzez postanowienie, że wskazana w testamencie osoba odziedziczy konkretny przedmiot zapisu (np. samochód, dom) z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy….

logo-footer