Rada Ministrów przyjęła projekt bardzo istotnych zmian do Kodeksu spółek handlowych, określających między innymi funkcjonowanie grup powiązanych spółek (prawo holdingowe) oraz nadzoru właścicielskiego w spółkach powiązanych. Ministerstwo Aktywów Państwowych podkreśla, iż projektowane zmiany będą największa od 20 lat nowelą prawa spółek. Zdaniem Ministerstwa przepisy te będą służyć ułatwieniu funkcjonowania grup spółek. W uzasadnieniu do przedmiotowego…

logo-footer