Część przedsiębiorców, zorientowanych już w tematyce ogłoszeń zamówień publicznych, doskonale zna nazwę TED. Dla innych, którzy np. dopiero zaczynają interesować się zamówieniami publicznymi, może brzmieć ona obco. Co to jest TED? Jest to internetowy system związany z europejskimi zamówieniami publicznymi. Nazwa TED jest skrótem i oznacza Tenders Electronic Daily. Jest to cyfrowa wersja „Suplementu do…

logo-footer