Testament allograficzny, popularnie zwany także „testamentem urzędowym”, jest, obok testamentu własnoręcznego i notarialnego, jedną z przewidzianych w kodeksie cywilnym zwykłych form testamentu. Testament allograficzny – co to jest? Co to jest testament urzędowy? Zgodnie z art. 951 § 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją…

logo-footer