Testament jest dokumentem, w którym osoba fizyczna rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Stanowi czynność prawną jednostronną, która jest jednocześnie odwołalna i skuteczna dopiero po śmierci spadkodawcy. Jedną z najbezpieczniejszych form takiego dokumentu jest testament notarialny, czyli sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego. Testament notarialny – otwarcie i ogłoszenie Po śmierci testatora fakt istnienia…

Testamenty, a więc rozporządzenia umożliwiające zarządzanie własnym majątkiem, zgodnie z wolą spadkodawcy (przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów) dzielą się na zwykłe i szczególne. Jednym z testamentów zwykłych jest tzw. testament notarialny. Jest on sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.  Testament notarialny uchodzi za jedną z najpewniejszych form testamentów. Testament notarialny – co to jest testament…

logo-footer