Testament własnoręczny (holograficzny) jest, obok testamentu notarialnego i allograficznego, jedną z przewidzianych w kodeksie cywilnym zwykłych form testamentu. Jest to także najprostsza forma sporządzenia ostatniej woli. Testament własnoręczny – jak napisać testament własnoręczny (holograficzny)? Sporządzenie  testamentu holograficznego polega na spisaniu przez spadkodawcę ostatniej woli w całości pismem ręcznym, którą to następnie podpisuje i opatruje datą….

logo-footer