Dziedziczenie ustawowe jest formą dziedziczenia, która ma miejsce, jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu. W Polsce do takiego ustalenia kręgu spadkobierców dochodzi w około 90% wszystkich spraw. Na podstawie kodeksu cywilnego możemy jasno ustalić, w jakich częściach dziedziczyć będą najbliżsi spadkodawcy bądź ewentualnie inne podmioty i wytyczne prawne wcale nie muszą zgadzać się w wolą spadkodawcy….

Żyjemy szybko, tydzień mija za tygodniem. Dom, praca, dom. Często nie myślimy o sprawach związanych z naszym majątkiem oraz o tym, co może się z nim stać na wypadek naszej śmierci. Warto się jednak o to zatroszczyć, aby nasza śmierć nie poróżniła rodziny. Pamiętajmy, że nawet jeśli zdecydujemy się dość wcześnie na sporządzenie testamentu, to jednak…

Jak rozumieć wysokość zachowku? Pojęcie wysokości zachowku może być rozumiane na dwa sposoby: jako wysokość ułamka należnego w majątku spadkodawcy, jako konkretna kwota zachowku należnego do zapłaty (dobrowolnie lub na skutek wyroku sądu). Aby obliczyć wysokość zachowku (rozumianego jako wysokość kwoty należnej do zapłaty), należy dokonać kilku operacji szczegółowo uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego. Wysokość udziału w…

Testament jest dokumentem, w którym osoba fizyczna rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Stanowi czynność prawną jednostronną, która jest jednocześnie odwołalna i skuteczna dopiero po śmierci spadkodawcy. Jedną z najbezpieczniejszych form takiego dokumentu jest testament notarialny, czyli sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego. Testament notarialny – otwarcie i ogłoszenie Po śmierci testatora fakt istnienia…

Zachowek chroni rodzinę spadkodawcy przed przekazaniem całego jej majątku osobom trzecim. Pozwala na otrzymanie części spadku najbliższej rodzinie nawet w sytuacji gdy zostali pominięci w testamencie. Ale czy z prawa do zachowku można skorzystać w każdym czasie czy jest ono ograniczone? Co w przypadku gdy uprawniony do zachowku umrze przed wysunięciem roszczenia, czy zachowek przechodzi…

Spadek pociąga za sobą prawa oraz obowiązki majątkowe, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na najbliższe spokrewnione z nim osoby. Zazwyczaj otrzymanie spadku następuje automatycznie, jednak w niektórych sytuacjach sprawa może być bardziej skomplikowana pod względem prawnym. Spadek z prawnego punktu widzenia Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci…

Nie każdy pozostawia po sobie ostatnią wolę, tj. testament, czyli dokument, w którym dana osoba decyduje, jak ma być dziedziczony jej majątek po śmierci. Nie wszyscy w ogóle biorą pod uwagę jego przygotowanie, a często zdarza się tak, że nagła śmierć uniemożliwia uporządkowanie spraw majątkowych. Jak przebiega postępowanie spadkowe, gdy zmarły nie pozostawił testamentu? Jak…

Na czym polega przyjęcie lub odrzuceniu spadku? Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek z mocy samego prawa. Aby nabyć spadek nie trzeba wcześniej składać oświadczenia o przyjęciu spadku. Nie jest ono jednak definitywne, dlatego w określonym terminie można złożyć stosowne oświadczenie co do spadku. W myśl art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca ma trzy możliwości co zrobić ze…

Nabycie spadku wiąże się z wieloma formalnościami, których musisz dopilnować. Nie wystarczy jedynie oświadczyć, że przyjmujesz majątek po zmarłym. Co więcej, nawet podjęcie dalszych kroków, czyli stwierdzenie nabycia spadku, zwykle nie oznacza zakończenia postępowania. Co w takim razie musisz zrobić, by w pełni uregulować sprawy spadkowe? Co to jest spadek? Przed omówieniem kolejnych etapów, które…

W sytuacji, gdy uprawniony do spadku odrzuci spadek w całości wówczas spadek przechodzi na zstępnych, którymi są dzieci. Dziecko, jeżeli jest małoletnie, to nie może samodzielnie złożyć oświadczenia o zrzeczeniu się spadku. W sprawach o odrzucenie spadku dziecko może reprezentować rodzic. Rodzic dziecka, aby móc złożyć w jego imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku, powinien jako jego…

Page 1 of 31 2 3
logo-footer