Jak i czy intercyza wpływa na sprawy związane z dziedziczeniem? Czy podpisanie intercyzy wyłącza jednego z małżonków z grona spadkobierców? W artykule „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie” odpowiadamy na te pytania. Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie. Co to jest rozdzielność majątkowa? Rozdzielnością majątkową nazywamy umowę, jaką zwierają małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Dzięki niej…

Co to jest i na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia? Jakie są różnice między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku? Jak wygląda procedura zrzeczenia się dziedziczenia? Czy dotyczy to także dzieci, wnuków, prawnuków (czyli zstępnych, a więc osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej). Odpowiadamy na te pytania w niniejszym artykule. Zrzeczenie się dziedziczenia. Co…

Dług jest prawdziwą zmorą większości ludzi. Potwierdzają to statystyki. Pytania typu: „Jak radzić sobie z długami?” czy też „Jak wyjść z długów?” są bardzo popularnymi hasłami wyszukiwanymi w Google. Dług jest wynikiem naszych działań (zamierzonych lub nie). Co jednak, gdy musimy spłacać długi, które są efektem postępowania osoby, po której odziedziczymy spadek? Czy można powiedzieć…

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku inicjuje sądowe postępowanie spadkowe mające na celu ustalenie osób, które nabyły prawa do spadku po zmarłym spadkodawcy. Spadek – co to jest spadek? Kiedy jest otwarcie spadku? Przypomnijmy, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Chwilą otwarcia spadku jest zaś chwila śmierci spadkodawcy. W związku z powyższym postanowienie…

Notarialny rejestr testamentów (NORT) został utworzony Uchwałą nr VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z 4 czerwca 2011 r. w celu ograniczenia ryzyka nieujawnienia testamentu lub ujawnienia go z opóźnieniem oraz ułatwienia ujawnienia testamentu po otwarciu spadku. NORT jest elektroniczną bazą danych, do której dostęp mają jedynie notariusze. W rejestrze przechowywane są informacje o testamentach sporządzonych w…

 Jest to częściowe rozporządzenie spadkodawcy w prawie spadkowym. Innymi słowy, spadkodawca, na mocy zapisów, może rozdysponować konkretne przedmioty wchodzące w skład jego majątku na rzecz konkretnych osób, które niekoniecznie muszą być spadkobiercami. Zapis stanowi o rozporządzeniu majątkowym spadkodawcy. Zapis dotyczący prawa spadkowego może być dokonany wyłącznie w testamencie. W polskim prawie rozróżnić można dwa rodzaje…

Testamenty, a więc rozporządzenia umożliwiające zarządzanie własnym majątkiem, zgodnie z wolą spadkodawcy (przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów) dzielą się na zwykłe i szczególne. Jednym z testamentów zwykłych jest tzw. testament notarialny. Jest on sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.  Testament notarialny uchodzi za jedną z najpewniejszych form testamentów. Testament notarialny – co to jest testament…

Wydziedziczenie jest jedną z instytucji prawa spadkowego. Polega na pozbawieniu zstępnych (tj. każdego kolejnego potomka tej samej osoby, czyli: dziecka, wnuka, prawnuka), małżonka lub rodziców do prawa zachowku. Może być dokonane przez spadkodawcę tylko w testamencie, wyłącznie z określonych przyczyn. Wydziedziczenie zatem polega na świadomym i celowym odebraniu upoważnionej osobie uprawnień w zakresie prawa spadkowego….

Testament jest jedynym sposobem rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne, które mogą być sporządzone tylko w ściśle określonych sytuacjach. Rodzaje testamentów zwykłych Wśród testamentów zwykłych wyróżniamy: testament własnoręczny (odręczny) testament notarialny testament allograficzny Testament notarialny sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Notariusza zatem zadba o prawidłowy wzór testamentu. Natomiast testament allograficzny…

Page 3 of 3 1 2 3
logo-footer