Nowelizacja z dnia 4 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego tzw. umowę dowodową. Na czym polega umowa dowodowa? Umowa dowodowa jest to zawarcie przez strony pewnego rodzaju porozumienia, w którym strony wyłączą możliwość przeprowadzania określonych dowodów….

logo-footer