Najczęstszymi i bezkonfliktowymi sposobami na ustalenie ojcostwa jest domniemanie ojcostwa męża matki dziecka lub też poprzez uznanie dziecka przez ojca. Czasami jednak sytuacja jest bardziej złożona. Jak wtedy wygląda sposób ustalenia ojcostwa? Kto może rozpocząć sądową procedurę ustalenia ojcostwa? Ustalenie ojcostwa – domniemanie ojcostwa i uznanie dziecka Domniemanie ojcostwa. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym…

logo-footer