Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że została spełniona jedna z poniższych przesłanek: – we właściwym czasie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości; – we właściwym czasie wydane zostało postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w…

Windykacja alimentów opiera się na odzyskiwaniu szczególnego rodzaju świadczeń pieniężnych. Taka egzekucja może dotyczyć albo alimentów, albo rent o takim charakterze. Jest ona o tyle wyjątkowa, że wykazuje wiele odrębności w porównaniu do egzekucji innych świadczeń pieniężnych. Windykacja alimentów krok po kroku Jeśli prośby, negocjacje i polubowna windykacja alimentów nie przynoszą rezultatu, konieczne jest skierowanie…

Windykacja polubowna Nie każde opóźnienie w spłacie należności musi kończyć się wielotygodniowym postępowaniem sądowym, z którym związane są także niemałe koszty. Zanim zdecydujemy się wstąpić na drogę procesową, warto wypróbować metody windykacji miękkiej. Istnieje kilka sposobów, by skłonić dłużnika do uregulowania powstałej wierzytelności. Pierwszym z nich jest wysłanie wezwania do zapłaty. Zwykle takie pisma wysyła…

Zanim sprawa niespłaconego zadłużenia trafi do sądu, uruchamia się procedurę windykacji przedsądowej. Ma ona na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania swoich zobowiązań i przypomnienie mu o grożących karach za uchylenie się od obowiązku zapłaty. Jak przebiega krok po kroku? Sprawdź w naszym wpisie!  Krok pierwszy, skontaktuj się z dłużnikiem Pierwszy etap skutecznej windykacji przedsądowej to kontakt…

logo-footer