Polskie przepisy wykluczające możliwość zaskarżenia przed sądem planów urządzenia lasu naruszają prawo Unii Europejskiej – orzekł niedawno TSUE. Rząd zapowiedział ignorowanie tego wyroku, a RPO przypomina, że od roku na uchwalenie przez Sejm czeka senacki projekt nowelizacji ustawy o lasach, który realizowałby ten wyrok. Poza skierowaniem do konsultacji nie doczekał się dalszych prac. RPO prosi…

Polskie przepisy wykluczające możliwość zaskarżenia przed sądem planów urządzenia lasu naruszają prawo Unii Europejskiej – orzekł niedawno TSUE. Rząd zapowiedział ignorowanie tego wyroku, a RPO przypomina, że od roku na uchwalenie przez Sejm czeka senacki projekt nowelizacji ustawy o lasach, który realizowałby ten wyrok. Poza skierowaniem do konsultacji nie doczekał się dalszych prac. RPO prosi…

Nie sposób uznać, że w toku postępowania w sprawie sporządzania planu uproszczonego lasu (UPUL) i w ramach tego postępowania możliwa jest zmiana sposobu zagospodarowania gruntu leśnego, bez uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów – orzekł NSA w wyroku z 22.06.2022 r. Przedmiot rozpoznawanej sprawy dotyczył odmowy uwzględnienia zastrzeżeń i wniosków do UPUL złożonych przez właściciela…

Wielu przedsiębiorców decydujących się na upublicznienie danych dłużnika na giełdzie długów, ma wątpliwości co do tego, czy jest to legalne. Zgodnie z przepisami, które regulują działalność giełd długów: długami można handlować i upubliczniać informacje o dłużnikach, w tym o osobach prywatnych. Wśród obowiązujących przepisów ważny jest: art. 4 ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie…

Słowo windykacja pochodzi z łacińskiego „vindicatio”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza dochodzenie roszczeń, zemsta. Już w czasach starożytnych spotykamy się z tym terminem. W Cesarstwie Rzymskim działała instytucja pod nazwą „rei vindicatio”, której głównym celem było odzyskiwanie dóbr, znajdujących się w niepowołanych rękach. Przez lata sposoby na odzyskanie należności czy rzeczy, ewaluowały tak, aby ostatecznie…

Zaciągając zobowiązania, jak kredyty, pożyczki, czy „chwilówki” konsumenci nie od razu zadają sobie pytanie, co może windykator. Dobrze byłoby znać ryzyko związane z pożyczką i możliwe konsekwencje. Kiedy pożyczkobiorca ma środki na spłatę, wszystko jest w porządku. Płaci umówione raty, bądź dokonuje spłaty jednorazowej. Problem pojawi się, gdy takich środków zwyczajnie zabraknie. Może to wynikać…

Windykacja terenowa – przygotowanie Zazwyczaj firmy windykacyjne podejmują czynności terenowe w ciągu 1-2 tygodni od przyjęcia zlecenia. Najważniejsza jest pierwsza wizyta windykatora terenowego u dłużnika. Dlatego tak ważne jest jego dobre przygotowanie się do takiego spotkania. Powinien on zebrać najważniejsze informacje o dłużniku, najlepiej poprzez rozmowę z wierzycielem (przecież to właśnie wierzyciel wie najwięcej o…

O tym czy warto wystawić wierzytelność na giełdzie długów czy może bardziej opłaci się dochodzenie roszczenia każdorazowo musisz zadecydować samodzielnie. Takie rozwiązanie ma jednak szereg zalet: Pozwala na szybsze odzyskanie pieniędzy. Twój dłużnik chce przecież, aby jego dane jak najszybciej zniknęły z giełdy; Oszczędza nie tylko czas, ale i nerwy. Często kontakty z dłużnikiem bywają…

Pojęcia cesji wierzytelności oraz faktoringu w dużym stopniu się przenikają. Usługa faktoringu zazwyczaj sprowadza się do finansowania faktur, czyli właśnie sprzedaży wierzytelności firmie faktoringowej za określoną cenę. Faktoring pozwala odzyskać lub wzmocnić płynność finansową firmy, ponieważ większość kwoty wynikającej z wierzytelności (nawet do 90%) otrzymujemy od razu. Stała usługa faktoringowa polega na sporządzeniu listy kontrahentów,…

Za każdym razem, gdy zaczynamy zgłębiać nieznany wcześniej temat, pojawiają się ważne terminy, bez których zrozumienie całości zagadnienia jest mocno utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Słownikowe znaczenie słowa cesja to zrzeczenie się części lub całości przysługujących jednostce praw na rzecz innej osoby. W sytuacji, gdy mamy prawo do wierzytelności…

Page 1 of 21 2
logo-footer