Zakres władzy rodzicielskiej przysługującej obojgu rodzicom (niezależnie od stanu formalnego ich związku) może ulec zmianie. Sąd rodzinny – zależnie od zaistniałej sytuacji – może zdecydować o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Kryterium nadrzędnym przy rozpatrywaniu tego typu spraw jest dobro dziecka. Władza rodzicielska – podstawowe informacje…

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice mają względem swojego dziecka określone prawa i obowiązki, z których muszą się wywiązywać, sprawując władzę rodzicielską. Wygasa ona wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. W przypadku rażących zaniechań ze strony jednego czy obojga rodziców, może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Jest to jedna z najbardziej dolegliwych instytucji w…

Według polskiego prawa władza rodzicielska przysługuje oboju rodzicom, niezależnie od tego, czy zawarli  ze sobą związek małżeński, czy też nie. W sytuacjach, gdy dobro dziecka jest zagrożone lub zaistniały przeszkody utrudniające właściwe wywiązywanie się z roli rodzica, sąd może ograniczyć władzę rodzicielską. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest zbiorem praw i obowiązków, które…

Zakres władzy rodzicielskiej przysługującej obojgu rodzicom (niezależnie od stanu formalnego ich związku) może ulec zmianie. Sąd rodzinny – zależnie od zaistniałej sytuacji – może zdecydować o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Kryterium nadrzędnym przy rozpatrywaniu tego typu spraw jest dobro dziecka. Władza rodzicielska – podstawowe informacje…

logo-footer