Według polskiego prawa kobieta i mężczyzna wstępując w związek małżeński tworzą tzw. wspólność majątkową. Oznacza to, że wszystko, co zostało nabyte po ślubie, staje się własnością zarówno męża i żony, niezależnie od wkładu procentowego każdego z nich. Decydując się na inną formę uregulowania spraw majątkowych pomiędzy kobietą i mężczyzną, rozsądnym wyjściem jest intercyza. Intercyza jest…

logo-footer