Spadkodawca sporządzając testament może nie tylko rozporządzić majątkiem na rzecz konkretnych osób, ale również wydziedziczyć spadkodawcę ustawowego, pozbawiając go tym samym prawa do zachowku. Przed wydziedziczeniem należy jednak pamiętać o skutkach, jakie niesie za sobą ewentualne przebaczenie. Wydziedziczenie Art. 1008 kodeksu cywilnego przewiduje, że spadkodawca może w testamencie pozbawić spadkobierców ustawowych (zstępnych, wstępnych, małżonka i…

Wydziedziczenie jest jedną z instytucji prawa spadkowego. Polega na pozbawieniu zstępnych (tj. każdego kolejnego potomka tej samej osoby, czyli: dziecka, wnuka, prawnuka), małżonka lub rodziców do prawa zachowku. Może być dokonane przez spadkodawcę tylko w testamencie, wyłącznie z określonych przyczyn. Wydziedziczenie zatem polega na świadomym i celowym odebraniu upoważnionej osobie uprawnień w zakresie prawa spadkowego….

logo-footer