W sytuacji gdy chcemy wyłączyć grunt z produkcji leśnej należy pamiętać o obowiązujących normach prawnych. Ich naruszenie może spowodować nałożenie na właściciela działki surowych i dotkliwych kar administracyjnych. Wyłączenie z produkcji leśnej – na co uważać? Jakie kary? Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z…

logo-footer