Zachowek chroni rodzinę spadkodawcy przed przekazaniem całego jej majątku osobom trzecim. Pozwala na otrzymanie części spadku najbliższej rodzinie nawet w sytuacji gdy zostali pominięci w testamencie. Ale czy z prawa do zachowku można skorzystać w każdym czasie czy jest ono ograniczone? Co w przypadku gdy uprawniony do zachowku umrze przed wysunięciem roszczenia, czy zachowek przechodzi…

Spadek pociąga za sobą prawa oraz obowiązki majątkowe, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na najbliższe spokrewnione z nim osoby. Zazwyczaj otrzymanie spadku następuje automatycznie, jednak w niektórych sytuacjach sprawa może być bardziej skomplikowana pod względem prawnym. Spadek z prawnego punktu widzenia Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci…

logo-footer