Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy odniosła sukces w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa dotyczyła zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. na gruncie stosowania przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej – ustawa z…

logo-footer