Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Przepisy przewidują dwa sposoby ustalenia terminu urlopu, tj. w planie urlopów lub na podstawie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala…

logo-footer