Gdy decydujemy się na pierwszą chwilówkę, słownictwo zadłużeniowe nie jest dla nas specjalnie istotne. Jednak gdy już zaczynamy poważnie interesować się pożyczkami i tym, co mogą nam zaoferować, warto zapoznać się ze słownictwem, które często pojawia się w dyskusjach na ich temat. W tym artykule poznasz różnice między najczęściej spotykanymi i nierzadko błędnie używanymi pojęciami….

Nie budzi wątpliwości, że zamówienia publiczne kojarzą się przede wszystkim z przetargiem nieograniczonym. Warto jednak znać również instytucję konkursu i kiedy może, a kiedy powinien zostać przeprowadzony. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że konkurs w niektórych przypadkach jest obligatoryjny. Na czym polega konkurs w zamówieniach publicznych Zgodnie z ustawą PZP konkurs to przyrzeczenie publiczne, w którym…

Wykonawcy często zastanawiają się, czy brak załączenia jakiegoś dokumentu spowoduje od razu odrzucenie oferty, czy może zamawiający wezwie ich do jego uzupełnienia. Sytuację tę reguluje art. 128 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Oferta – dokument, który nie podlega uzupełnieniu Przede wszystkim należy pamiętać, że oferta jest dokumentem, który nie podlega uzupełnieniu. Oznacza to, że w…

W poprzednim artykule poruszyliśmy problem zabezpieczenia wadium oferty wstępnej w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Jak się okazuje, problematyczny może okazać się nie tylko brak możliwości odrzucenia oferty wstępnej, która nie została zabezpieczona wadium. Ustawa bowiem wyłącza również odpowiednie stosowanie przepisów o terminie związania ofertą. Termin związania ofertą Termin związania ofertą jest to okres przez, który…

Zamawiający, aby uchronić się przed nierzetelnymi wykonawcami bardzo często korzystają z instytucji wadium. Przez to pojęcie należy rozumieć określoną sumę pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od których wniesienia zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium powinno być utrzymywane przez cały okres związania ofertą. O ile żądanie wadium…

Część przedsiębiorców, zorientowanych już w tematyce ogłoszeń zamówień publicznych, doskonale zna nazwę TED. Dla innych, którzy np. dopiero zaczynają interesować się zamówieniami publicznymi, może brzmieć ona obco. Co to jest TED? Jest to internetowy system związany z europejskimi zamówieniami publicznymi. Nazwa TED jest skrótem i oznacza Tenders Electronic Daily. Jest to cyfrowa wersja „Suplementu do…

logo-footer