Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim również ma prawo do zasiłku chorobowego. Jak zatem obliczyć wysokość zasiłku chorobowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą – kiedy przysługuje? Zasiłek chorobowy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przysługuje, gdy: przystąpili do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego; upłynął tzw. okres wyczekiwania – zasiłek przysługuje po upływie…

logo-footer