Koronawirus wizualizacja

Projekt tarczy antykryzysowej 3.0, zawierający najnowszy pakiet wsparcia rządowego, opublikowano we wtorek na stronach sejmowych. W środę zajmie się nim sejm. Główne zmiany umożliwiają zwolnienie ze składek na ZUS większej grupie przedsiębiorców, uproszczone mają być również działania administracyjne, zwrócono uwagę na kwestię zatrudniania cudzoziemców. Skorzystają także studenci.

Tarcza antykryzysowa 3.0 – kolejne ulgi dla przedsiębiorców

Główna zmiana związana jest z odprowadzaniem składek na ZUS. Dotyczy zwiększenia grupy przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z tej ulgi.

W tarczy antykryzysowej 2.0 taka forma przysługiwała tym, których przychód nie przekraczał  15 681 złotych. Nowsza wersja tarczy znosi ten wymóg. Kryterium jest teraz nieprzekraczalność dochodu w wysokości ok. 7 tys. zł.

Zmiana ta jest odpowiedzią na liczne apele środowisk małych firm, które żyją z handlu. Mimo wysokich obrotów ich zysk był mniejszy. Poprzednia tarcza nie uwzględniała tego, aktualna wersja daje większe możliwości.

Tarcza antykryzysowa 3.0 – egzekucje długów

Tarcza antykryzysowa 3.0 reguluje również sytuację osób, na których pandemia koronawirusa może mieć istotny wpływ ze względu na zawarte przez nich umowy pożyczkowe i kredytowe. Wprowadzone zmiany określają bowiem nowe zasady związane z egzekucją długów.

Jeden z aspektów przewiduje na przykład uniemożliwienie licytacji mieszkania w sytuacji, gdy dług nie przekracza kilku tysięcy złotych.

Zwiększono także wsparcie dla osób korzystających z funduszu alimentacyjnego. Jest to reakcja na wzrost pracy minimalnej, co mogłoby spowodować utratę świadczeń przez osoby samotnie wychowujące dziecko po dniu 30 września 2020 r.

Tarcza antykryzysowa 3.0 – cudzoziemcy bez pozwoleń

Przewidywanym zamierzeniem tarczy antykryzysowej 3.0 jest zatrudnienie do pracy sezonowej cudzoziemców bez zezwolenia. Usprawnić ma to zatrudnianie nowoprzybyłych do Polski osób.

Zwrócono również uwagę na aktualnie przebywających obcokrajowców. Nowy projekt tarczy przewiduje bowiem przedłużenie wszystkich dokumentów i zezwoleń, jakie napływowi pracownicy otrzymali na terenie Polski.

Jest to szybka reakcja rządu na ponad 120 tysięcy Ukraińców, którzy bardzo szybko opuścili nasz kraj po wybuchu pandemii koronawirusa.

Tarcza antykryzysowa 3.0 – kredyt studencki

Najnowsza wersja pakietu wsparcia rządowego przewiduje również wsparcie studentów, którzy będą mogli zawiesić spłatę kredytu studenckiego na pół roku. Rozwiązanie to ma umożliwiać, nie tylko zawieszenie raty kapitałowej, ale również odsetkowej na okres do 6 miesięcy.

Tarcza antykryzysowa 3.0 – inne zmiany

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza także szereg usprawnień dla przedsiębiorców związanych z porządkiem publicznym, prawem łowieckim, czy prawem telekomunikacyjnym. Działaniami tego pakietu objęte zostały również urzędy i przedsiębiorstwa państwowe.

Uproszczono regulacje administracyjne, wydłużono czas pozwoleń, uprawnień i koncesji.

Na duże wsparcie mogą liczyć firmy transportowe oraz przewoźnicy kolejowi, a więc branże które bardzo ucierpiały, a wciąż odpowiadają za transport pasażerski.

logo-footer