Plaża wakacje okulary koronawirus

„Z ogromną przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa (…) w związku z niewypłacalnością Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. („Spółka”, „Neckermann Polska”) złożyłem stosowny wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych (…) w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju wszystkich klientów Neckermann Polska pozostających obecnie zagranicą„ – czytamy w oświadczeniu Macieja Nykiel, prezesa Neckermann Polska.

Co to oznacza dla turystów obecnie przebywających na wakacjach?

Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Allianz Partners (ubezpieczyciel Neckermann Polska) uruchomili fundusz gwarancyjny.

Aby skorzystać z funduszu gwarancyjnego turyści powinni podać niezbędne dane, w tym m.in.: imię i nazwisko wraz z adresem korespondencji, kopię umowy o udziale w wycieczkach, kopię dowodów wpłat oraz kopię dowodu dodatkowych opłat, które klient musiał ponieść w wyniku upadku Neckermanna a także oświadczenie, że umowa pomiędzy nim a biurem podróży Neckermann Polska nie została wykonana, wraz z numerem konta.

Środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów powrotu turystów z wakacji, zwrot wpłat wniesionych przez turystów oraz zwrot części wpłat za wakacje, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

Turyści pozostający na wakacjach mogą kontaktować się zarówno z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, który udostępnił specjalny numer telefonu jak i bezpośrednio z ubezpieczycielem. Próby nawiązania kontaktu z konsulami, lub też innymi przedstawicielstwami, mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów, głównie z uwagi na fakt, ze polskie konsulaty mieszą się w stolicach, a nie miejscowościach turystycznych.

Czy otrzymam jakąś rekompensatę?

Każdy z uczestników, podczas podpisywania umowy, niewątpliwie otrzymał ogólne warunki uczestnictwa (tzw. OWU) i to właśnie analiza tego dokumentu może okazać się kluczowa.

W większości przypadków, biuro podróży może rozwiązać umowę i oddać wszystkie wpłacone środki, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli wycieczka trwająca dłużej niż 6 dni została odwołana na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

W pozostałych przypadkach, turyści mogą ubiegać się o zadośćuczynienie/odszkodowanie.

Czym równi się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Podstawa prawna dochodzenia zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop od biura podróży ma swoje źródło w art. 5 dyrektywy 90/314/EWG, a także w przepisach kodeksu cywilnego,

Odszkodowanie związane jest z dodatkowymi i nieprzewidzianymi wydatki lub też samym odwołaniem wyjazdu. Tym samym na odszkodowanie składać się będą np. koszty dodatkowego transportu na lotnisko.

Zadośćuczynienie ma znacznie bardziej skomplikowany charakter, stanowi rekompensatę finansowa za doznane przez nas krzywdy psychiczne, takie jak stres i złe samopoczucie (szkoda niemajątkowa).

Zadośćuczynienie/odszkodowanie za zmarnowany urlop w razie upadłości biura podróży – czy przysługuje?

Co do zasady, również w przypadku upadłości organizatora, turystom przysługuje roszczenie o odszkodowanie/zadośćuczynienie. W sytuacji jednak, gdy organizator ogłosił upadłość wyegzekwowanie rekompensaty może być znacznie bardziej utrudnione i długotrwałe.

logo-footer