Co do zasady urlop ojcowski przysługuje ojcu – pracownikowi w związku z narodzinami dziecka. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy podlega się mu obowiązkowo, czy dobrowolnie. Tym samym może z niego skorzystać nie tylko pracownik, lecz także zleceniobiorca, a nawet osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. 

Urlop ojcowski – ile wynosi?

Urlop ojcowski wynosi maksymalnie 14 dni i może zostać wykorzystany jednorazowo albo w nie więcej niż 2 częściach, z których kolejna nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części urlopu ojcowskiego. Żadna z części urlopu ojcowskiego nie może być również krótsza niż tydzień.

Urlop ojcowski – na co wykorzystać?

Urlop ojcowski musi zostać wykorzystany:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

Urlop ojcowski – co przysługuje?

Za czas przebywania na urlopie ojcowskim przysługuje zasiłek na warunkach zasiłku macierzyńskiego – jego wysokość to 100% podstawy wymiaru (podstawę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku).

Urlop ojcowski a urlop macierzyński

Co istotne, jest on udzielany niezależnie od urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że oboje rodzice mogą przebywać na urlopie jednocześnie i wspólnie zajmować się dzieckiem.

Chcecie Państwo dowiedzieć się o przysługujących prawach i zasadach związanych z zasiłkami? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer