Co to jest i na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia? Jakie są różnice między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku? Jak wygląda procedura zrzeczenia się dziedziczenia? Czy dotyczy to także dzieci, wnuków, prawnuków (czyli zstępnych, a więc osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej). Odpowiadamy na te pytania w niniejszym artykule.

Zrzeczenie się dziedziczenia. Co to jest zrzeczenie się dziedziczenia?

Zrzeczenie dziedziczenia to umowa między tzw. spadkobiercą ustawowym a spadkodawcą, w której ten pierwszy może zrzec się dziedziczenia po drugim. Umowę zrzeczenia się dziedziczenia powinno zawrzeć się w formie aktu notarialnego. Zasady postępowania w tym zakresie reguluje art. 1048 Kodeksu cywilnego.

Zrzeczenie się dziedziczenia. Czy zrzeczenie się dziedziczenia przechodzi na dzieci?

W przypadku zrzeczenia się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego (np. syn czy córka zrzekają się dziedziczenia spadku po rodzicu), zasada ta przechodzi również na zstępnych spadkobiercy ustawowego (jego dzieci, wnuków itd.). Zasady postępowania w tym zakresie reguluje art. 1049 Kodeksu cywilnego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie musi to być normą i wszelkie kwestie dotyczące zstępnych można zawrzeć w umowie zrzeczenia się dziedziczenia.

Przykład: córka zrzeka się dziedziczenia po swoim ojcu, który ma długi, jednak może zawrzeć w umowie zrzeczenia się dziedziczenia stosowne modyfikacje, wedle których jest zstępni (np. dzieci, wnuki itd.) nie zostaną wyłączeni od dziedziczenia.

W przypadku, gdy spadkodawca ustawowy zrzeka się dziedziczenia, podczas otwarcia spadku  traktuje się jego (oraz jego zstępnych) jako wyłączonych od dziedziczenia.

Zrzeczenie się dziedziczenia. Czy zrzeczenie się dziedziczenia można… odwołać?

Tak. Podpisanie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia między spadkodawcą a spadkobierca ustawowym nie jest procesem nieodwracalnym. Można je uchylić w dowolnym czasie.

Proces odwołania zrzeczenia dziedziczenia następuje poprzez podpisanie umowy między spadkodawcą, wobec którego zrzeczono się dziedziczenia, a spadkobiercą, który zrzekł się dziedziczenia.

Umowa odwołania zrzeczenia się dziedziczenia powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zrzeczenie się dziedziczenia – co z zachowkiem?

Spadkobierca ustawowy decydując się na zrzeczenie się dziedziczenia traci również prawo do zachowku. Od strony mechanizmu funkcjonowania zrzeczenia się dziedziczenia można zatem porównać je do wydziedziczenia.

Zrzeczenie się dziedziczenia. Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku – różnice

Jaka jest różnica w zrzeczeniu się dziedziczenia a odrzuceniem spadku? Umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia może zostać zawarta wyłącznie za życia spadkodawcy. Zrzeczenie się dziedziczenia wyłącza również zstępnych spadkobiorcy, który zrzeka się dziedziczenia, o ile w umowie nie zostaną zawarte postanowienia, które nie będą wykluczały np. jego dzieci czy wnuków.

Odrzucenie spadku może nastąpić po śmierci spadkodawcy. W przeciwieństwie do umowy zrzeczenia się dziedziczenia, jeśli spadkobiorca odrzucił spadek, wówczas jego prawa do dziedziczenia przechodzą na jego zstępnych.

logo-footer