W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy o drogach publicznych. To efekt licznych nowelizacji, które już weszły w życie.

Ustawa regulująca zaliczanie dróg do poszczególnych kategorii oraz obowiązki ich zarządców otrzymała nowy tekst jednolity, który uwzględnienia niektóre zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1768), ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783), ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 8 lutego 2023 r.

Wśród zmian tekstu jednolitego znalazły się m.in. nowe definicje drogi, pasa drogowego, jezdni czy autostrady, które weszły w życie we wrześniu 2022 r. Poprzedni tekst jednolity był ogłoszony w sierpniu zeszłego roku.

Jednolity tekst nie obejmuje m.in. przepisów przejściowych wynikających z noweli ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, a także niektórych przepisów dotyczących składania sprawozdań przez zarządców drogi wynikających z nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst jednolity ustawy o drogach publicznych można znaleźć w Dzienniku Ustaw RP pod nr. 645, gdzie opublikowano stosowne obwieszczenie Marszałek Sejmu.

logo-footer