Urlop adopcyjny to uprawnienie przysługujące rodzicom, którzy adoptują dziecko. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jak i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Urlop adopcyjny – komu przysługuje? Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (urlop adopcyjny) przysługuje pracownikowi, który: przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego…

logo-footer