MK
Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbywała aplikację przy Okręgowego Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W okresie aplikacji zdobywała doświadczenie współpracując z kancelariami adwokackimi specjalizującymi się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, karnego i cywilnego. Reprezentowała również klientów na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ściągania. Posiada praktykę ze sporządzania skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych.

Języki: angielski

KONTAKT