Oferta

Oferujemy kompleksowe rozwiązania prawne i doradztwo biznesowe dla inwestorów, wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, jak też osób fizycznych i podmiotów zamierzających przeznaczyć tereny pod projekty OZE.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie umożliwiające skuteczne wsparcie, zarówno dla istniejących, jak również dla planowanych projektów OZE.

Nasze kompleksowe działania zapewniają Klientom wsparcie w każdym  z etapów realizacji projektu, tj.:

– na etapie planowania: przedstawiamy wszelkie informacje prawne i biznesowe dotyczące planowanego projektu, doradzamy w zakresie planowania miejsca, wyboru lokalizacji, jak również czasu i sposobu realizacji projektu, pomagamy w postępowaniach administracyjnych, koniecznych do uzyskania niezbędnych pozwoleń;

– na etapie projektowania: przedstawiamy koncepcje związane z realizacją projektu wraz z ich kosztorysem, po wyborze przez Klienta odpowiedniego wariantu tworzymy wizualizację i dokumentację techniczną;

– na etapie realizacji: pomagamy w instalacji urządzeń. Zapewniamy wsparcie doświadczonych fachowców, którzy zagwarantują najwyższe standardy i zgodność realizacji z przepisami technicznymi;

– na etapie uruchomienia: pomagamy w postępowaniach administracyjnych, niezbędnych do otrzymania decyzji i pozwoleń, zapewniamy wsparcie w negocjacjach z podmiotami dystrybuującymi energię.

Dzięki tak skonstruowanej ofercie Klienci:

– mają wsparcie specjalistów prawnych i technicznych na każdym z etapów realizacji projektu;

– optymalizują koszty;

– optymalizują czas;

– zwiększają rentowność planowanej inwestycji.

Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy prowadzi obsługę prawną z zakresu:

  1. Doradztwa prawnego, w tym sporządzania analiz, opinii, ekspertyz;
  2. Sporządzania projektów pism, a także umów, wewnętrznych aktów oraz kompleksową obsługę korporacyjną spółek celowych;
  3. Profesjonalnego zastępstwa przed sądami, organami administracji  publicznej (w tym URE) oraz innymi organami i instytucjami (w tym OSD, OSP oraz instytucjami finansowymi);
  4. Audytu prawnego przedsiębiorstw oraz inwestycji;
  5. Wsparcia w procedurach uzyskania dofinansowania ze środków UE lub krajowych.