Chcesz rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii odnawialnej? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy podpowie Ci jak zacząć.

 Pierwszym krokiem do wytwarzania energii odnawialnej, jest wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność polegająca na wytwarzaniu energii odnawialnej może być prowadzona w dowolnej formie to znaczy, że może to być działalność:

  1. nierejestrowa – która nie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.
  2. rejestrowana – która nie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Działalność rejestrowana powinna być zgłoszona albo jako jednoosobowa działalność gospodarcza bądź spółka cywilna, albo jedna ze spółek prawa handlowego. Chodzi o następujące spółki: spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkę akcyjną.

Po wyborze odpowiedniej formy działalności, przedsiębiorca powinien wskazać przedmiot działalności nowego podmiotu.

Podstawowe kody PKD dla firmy wytwarzającej energię odnawialną to:

35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej. Podklasa ta obejmuje: wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, elektrowniach atomowych lub hydroelektrowniach, za pomocą turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i ze źródeł odnawialnych;
35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych Podklasa ta obejmuje m.in.: produkcję gazu uzyskanego z destylacji węgla lub jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów;
35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Podklasa ta obejmuje: produkcję, gromadzenie i dystrybucję pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, energetycznych i innych

Chcesz dowiedzieć się więcej jaka forma prowadzenia działalności będzie dla Ciebie najlepsza? Nie wiesz jak dopełnić wszystkich formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w CEIDG?

Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy, może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer